приязнь

 • 181по-людському — присл. 1) Як належить, як личить людині; достойно, добре. || Виражаючи приязнь, доброзичливість; людяно. || розм. Як слід, так, як треба. 2) Як людина, подібно до людини …

  Український тлумачний словник

 • 182пожаліти — і/ю, і/єш, док. 1) перех., без додатка і рідко неперех. Відчути жалість, співчуття до кого небудь; зглянутися на кого , що небудь. || Висловити співчуття. || Потурбуватися про кого небудь; виявити прихильність, приязнь. 2) неперех. Відчути жаль,… …

  Український тлумачний словник

 • 183посміхатися — а/юся, а/єшся, недок., посміхну/тися, ну/ся, не/шся, док. 1) Посмішкою виражати свої почуття або ставлення до кого , чого небудь (перев. з відтінком іронії, глузування, кепкування тощо). || Насміхатися, кепкувати. 2) Те саме, що усміхатися 1). || …

  Український тлумачний словник

 • 184прилипати — а/ю, а/єш, недок., прили/пнути, ну, неш, док. 1) Приставати до чого небудь липкого; приклеюватися. || Приставати до чого небудь (про щось липке). || Щільно прилягаючи до чого небудь, триматися (про щось мокре). || Чіплятися до чого небудь (про… …

  Український тлумачний словник

 • 185прихиляти — я/ю, я/єш, недок., прихили/ти, хилю/, хи/лиш, док., перех. 1) Схиляючи, щільно притискати, притуляти що небудь до когось, чогось. || Присувати ближче до кого , чого небудь; наближувати. 2) Нагинаючи, опускати або наближувати що небудь до когось,… …

  Український тлумачний словник

 • 186прихилятися — я/юся, я/єшся, недок., прихили/тися, хилю/ся, хи/лишся, док. 1) до кого – чого. Схиляючись, щільно притискатися, притулятися до кого , чого небудь, обпиратися об когось, щось. || Схиляючись, присуватися ближче до кого , чого небудь. 2) Трохи… …

  Український тлумачний словник

 • 187приязний — а, е. Який виявляє приязнь, дружню прихильність, симпатію до кого небудь; дружелюбний, привітний. || Доброзичливий, дружній (про почуття, стосунки і т. ін.). || Який приносить задоволення; приємний …

  Український тлумачний словник

 • 188сонце — я, с. 1) Центральне небесне світило Сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло й тепло. •• До [світ] со/нця дуже рано, до настання дня. За со/нцем у напрямку руху сонця. Мі/сце під со/нцем місце, призначення …

  Український тлумачний словник

 • 189теплий — а, е. 1) Який має досить високу температуру; середній між гарячим і холодним. || Який дає тепло, є джерелом тепла. || Який має тепло, властиве живому організму. || З досить високою температурою повітря. || З високою середньорічною температурою… …

  Український тлумачний словник

 • 190Близость — одно из важнейших оснований и характеристик позитивного полюса отношений типа «симпатия антипатия», определяющая причина и одновременно следствие сложившихся и относительно устойчивых аттракционных взаимосвязей между людьми. Понятие «близость», в …

  Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

 • 191ДРУЖБА — – вид устойчивых, индивидуально избирательных межличностных отношений, характеризующийся взаимной привязанностью их участников, усилением процессов аффилиации, взаимными ожиданиями ответных чувств и предпочтительности. Развитие Д. предполагает… …

  Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

 • 192БРЕНТАНО Франц Клеменс Гоноратус Герман (1838-1917) — австрийский философ и психолог. Родился в Германии. Племянник немецкого поэта романтика К.Брентано. Брат известного экономиста Л.Брентано. Род Б. известен (предположительно) с 12 в. и происходит из Италии; с 18 в. предки Б. обосновались в… …

  История Философии: Энциклопедия

 • 193АСКЕТИЗМ — (аскеза, от греч. ackesis упражнение, подвижничество) принцип поведения, основанный на ограничении пользования земными благами для достижения христианского нравственно религиозного идеала, а также связанная с ним система взглядов, духовно… …

  Русская философия: словарь

 • 194син- — (гп) δύν придаёт словам значение совместности действия, объединения (в соединении, сообща, вместе); соответствует в рус. языке приставке с /со , в лат. языке кон (con ). В этой приставке (так же, как и в соответствующей латинской) конечная… …

  Анатомия терминов. 400 словообразовательных элементов из латыни и греческого

 • 195підуфалість — Підуфалість: довір я, приязнь [33] …

  Толковый украинский словарь

 • 196подуфалість — Подуфалість: довір я, приязнь [14,I] …

  Толковый украинский словарь

 • 197расположение —     РАСПОЛОЖЕНИЕ, приязнь, симпатия, устар. благоволение, устар. благорасположение     РАСПОЛАГАЮЩИЙ, подкупающий, привлекающий, притягивающий     РАСПОЛАГАТЬ/РАСПОЛОЖИТЬ, предрасполагать/предрасположить, разг. сниж., сов. подбиться …

  Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • 198дорогий — 1) (який багато коштує, має високу ціну), коштовний, недешевий, цінний, у ціні, безцінний, вартісний, дорогоцінний, неоціненний, багатий 2) (який викликає високі почуття, близький серцю, потібний), милий, рідний, любий, заповітний, дорогоцінний,… …

  Словник синонімів української мови

 • 199дружба — 1) (стосунки, базовані на обопільній прихильності, спільності інтересів, поглядів), братство, братерство, товаришування, товариство, приятелювання, приятельство, приязнь, побратимство; братання (вияв дружніх почуттів) 2) див. боярин …

  Словник синонімів української мови

 • 200любий — I (який викликає любов, приязнь, симпатію), дорогий, милий, жаданий, безцінний, ненаглядний Пор. приємний 2) II ▶ див. дорогий 2), коханий 1), коханий 2) …

  Словник синонімів української мови